Pravo

Delam v proizvodnji v majhni firmi. Veliko delam ponoči. Pogosto mi menjajo...

Etažna lastnina ni urejena

11.10.2017  |  (705 dni)

Koliko je tvegano kupiti stanovanje v več stanovanjski hiši, kjer etažna lastnina še ni urejena. V kupoprodajni pogodbi pa piše, da kupec na podlagi kupoprodajne pogodbe ne more predlagati vknjižbe lastninske pravice, na nepremičnini, ki je bila predmet nakupa, saj navedena kupoprodajna pogodba nima zemljiškoknjižnega dovolila za knjižbo lastninske pravice k korist kupca.

Odgovor

Pozdravljeni,


žal se ne ukvarjam s tem področjem, zato vam ne morem podati ustreznega odgovora.


Lep pozdrav,

Mateja Trinker, univ. dipl. prav.


univ. dipl. prav.
Svetujemo s področja dednega, delovnega in obligacijskega prava!
 

Vprašanja in odgovori