Izobraževanje in družina

Lani sem na maturi zbral premalo točk za vpis na želeno fakulteto. Zanima...

Neurejen delovnik

28.11.2017  |  (956 dni)

Delam v proizvodnji v majhni firmi. Veliko delam ponoči. Pogosto mi menjajo izmene tako da v življenu težko karkoli planiram. Velikokrat imam izmeno iz nočne na popoldansko tako da grem domov samo spat in nazaj delat. Za vsako nadomeščanje določijo mene, predvsem za nočno. Verjetno ker sem najmlajši. Pogosto se mi nabere več kot 15 nočnih na mesec. Počasi se mi že pozna na zdravju. Ne vem kaj naj naredim ampak zdi se mi da tak način ni prav. Obstaja kakšen zakon ki določa koliko lahko človek dela ponoči? A inšpektorji takih stvari nič ne preverjajo? Ne morem se zbunit, ker delo rabim. Hvala za odgovor.

Odgovor

Pozdravljeni,


delodajalec mora nadurno delo pisno odrediti. Na leto lahko imate največ 170 ur nadur, s soglasjem 230 nadur. Zakon o delovnih razmerjih točno določa v jaterih primerih se lahko odredi nadurno delo. Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur. Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni, poleg pravice do dnevnega počitka nepretrgoma najmanj 12 ur, pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur.


Če delo, organizirano v izmenah, vključuje tudi nočno izmeno, mora delodajalec zagotoviti njihovo periodično izmenjavo. Pri tem sme delavec ene izmene delati ponoči najdlje en teden. V okviru tako organiziranega dela sme delavec delati ponoči daljše časovno obdobje le, če s takim delom izrecno pisno soglaša.


Če potrebujete pomoč pri razrešitvi konkretnega primera, me lahko kontaktirate na 040 850024.


Lep dan,

Mateja Trinker, univ. dipl. prav.


Odgovor je zgolj informativne narave, saj nisem seznanjena z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi. Za odgovor na konkretno vprašanje je potreben vpogled v celotno dokumentacijo in seznanitev z vsemi okoliščinami. Iz tega razloga lahko služi zgolj kot pomoč pri razumevanju zastavljenega vprašanja.


univ. dipl. prav.
Svetujemo s področja dednega, delovnega in obligacijskega prava!
 

Vprašanja in odgovori