Zdravje

Hčerka želi nevidni aparat za zobe (nameščen na notranji strani...

Alternativno zdravljenje Breda

Moje področje delovanja je alternativno zdravljenje, moje prednosti pa so v zelo močnih senzoričnih sposobnostih, to pomeni, da lahko iz telesa ljudi in živali zaznam obremenitve in jih naročniku posredujem v uporabnih informacijah. Ljudje se name obračajo, ko svojih težav ne morejo prepoznati niti jih ne more prepoznati medicina.

Certifikat kakovosti (bio)energijskega vpliva Alternativno zdravljenje Breda Dobnik s.p.
Ložnica pri Celju 28, 3000 Celje
Naročila: 041 714 677
Razgovori vsak dan med 10. in 12. uro
www.alternativna-terapija.si
 

ZDRAVJE: Alternativno zdravljenje Breda